Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem

Ul. Krzeptówki 14
34-500 Zakopane
tel. (18) 206 64 20
www.smbf.pl

Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem

Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem

Medale do nabycia w sklepiku!

Sanktuarium powstało jako votum dziękczynne wyrażające wdzięczność za ocalenie Papieża po zamachu na jego życie z 13 maja 1981 roku. Ówczesny proboszcz parafii, ks. Mirosław Drozdek, powiedział tego tragicznego dnia: „Jeżeli Matka Boża Fatimska uratuje życie Ojca Świętego, to wybudujemy tutaj kościół, który będzie naszym podziękowaniem i symbolem zwycięstwa Matki Bożej Fatimskiej”. Tak też się stało.

Jan Paweł II podczas jego konsekracji 7 czerwca 1997 roku wyznał, że to miejsce jest mu szczególnie bliskie i drogie, ze względu na czczoną tu figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

Sam zresztą ofiarował Sanktuarium na Krzeptówkach dzwon oraz różaniec, który został wmurowany w w fundamenty świątyni. Ciekawostką jest również fakt, że pod każdą cegłą, która została użyta do budowy fundamentów, znajduje się Cudowny Medalik, mający otaczać opieką maryjną Zakopane i Całą Polskę.

Santuarium na Krzeptówkach obejmuje również wybudowaną w latach 50. XX wieku kaplicę oraz Park Fatimski. To właśnie w nim znajduje się ołtarz, nad którym Jan Paweł II celebrował mszę pod krokwią podczas swojej pielgrzymki do kraju w 1997 roku. Dużym zainteresowaniem turystów z całego świata, którzy odwiedzają Sanktuarium na Krzeptówkach, cieszy się również wybudowana w 2005 roku kapliczka Jana Pawła II, która upamiętnia jego śmierć.