ul. Zamkowa 3

Kurozwęki 
28-200 Staszów

tel. (015) 866 72 71

www.kurozweki.pl

Pałac w Kurozwękach