Muzeum Warmii i Mazur – Zamek Olsztyn

ul. Zamkowa 2
10-074 Olsztyn
centrala (0-89) 527-95-96
www.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Warmii i Mazur – Zamek Olsztyn

Muzeum Warmii i Mazur – Zamek Olsztyn

Medale do nabycia w sklepie z pamiątkami!

Szlak „Złote Warmińsko-Mazurskie” jest bez wątpienia pełen niesamowitych miejsc. Żaden miłośnik zabytków nie przejdzie obojętnie wobec wyjątkowego Muzeum Warmii i Mazur, które mieści się w czternastowiecznym zamku gotyckim. Zamek był siedzibą administratorów dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję administratora pełnił Mikołaj Kopernik. Warto odwiedzić to miejsce i podziwiać niepowtarzalne kolekcje rzeźby gotyckiej, portretu holenderskiego, grafiki współczesnej czy lokalnego malarstwa religijnego. To także doskonała okazja do stworzenia własnej kolekcji numizmatów z kolekcji Złota Polska oraz poznania istotnej części dziedzictwa narodowego.
Zamek lidzbarski zbudowano w latach 1350-1401 na miejscu niewielkiego grodu pruskiego o nazwie Lecbarg, położonego w ramionach rzek Łyny i Symsarny. W tym samym czasie powstały również przedzamcza. W południowym mieściły się: stajnia, spichrze i wozownia; w północnym (przemysłowym): młyn, tartak, szlifiernia, kuźnia miedzi, folusz i garbarnia. Całość otoczono była niezależnymi od miasta murami obronnymi i fosami zasilanymi z położonej wyżej Symsarny. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego Warmia została przyłączona do Polski. Od tej pory aż do roku 1795 na zamku lidzbarskim rezydowali wybitni Polacy, znakomici przedstawiciele kultury polskiej: Łukasz Watzenrode, Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Stefan Wydżga, Andrzej Chryzostom Załuski, Adam Stanisław Grabowski, Ignacy Krasicki. Stworzyli oni tutaj liczący się ośrodek kulturalny, przeciwważny wyznaniowo i politycznie w stosunku do luterańskiego dworu książęcego w Królewcu. Od końca XVI wieku rezydencja lidzbarska stopniowo zatraca charakter obronny i przekształca się w okazały dwór książęcy, bogato wyposażony w wytworne sprzęty, biblioteki i dzieła sztuki. Do nowych funkcji przystosowano pomieszczenia zamkowe, dzieląc je na mniejsze i ozdabiając bogato malowidłami. W latach 1589-1599 biskup Andrzej Batory do skrzydła północnego zamku dobudował pałac – „pokoje kardynalskie” (rozebrane w 1767 roku). Kolejną rozbudowę podjął biskup Jan Stefan Wydżga. Jego dziełem był pałac barokowy (1666-1673) przy skrzydle południowym, wzniesiony według projektu Włocha Issidore Affaiti. Mieszkało tu ośmiu ostatnich biskupów polskich. Kres świetności rezydencji biskupiej przyniósł zabór Warmii przez Prusy w 1772 roku. Ostatnim biskupem warmińskim, rezydującym na zamku lidzbarskim, był Ignacy Krasicki. Po jego wyjeździe w 1794 roku opuszczona budowla stopniowo niszczeje. Uszkodzona w 1807 roku podczas bitwy pod Lidzbarkiem, zdewastowana w 1812 roku, kiedy zlokalizowano tu koszary, zakwalifikowana przez władze pruskie do rozbiórki jednak szczęśliwie ocalała. Na przełomie lat 1838 i 1839 rozebrano pałac Wydżgi (zachowane fundamenty przed wejściem do zamku). Na zlecenie biskupa Józefa Ambrożego Geritza nastąpiła w latach 1857-1859 przebudowa i adaptacja pomieszczeń zamku na sierociniec i szpital zakonny, którą przeprowadził radca budowlany z Lidzbarka Jesfer. Pierwsze kompleksowe prace konserwatorskie rozpoczęto w 1927 roku. Wtedy też powołano Muzeum Zamkowe. Po II wojnie światowej prace konserwatorskie zostały zakończone. Ich największe nasilenie przypadło na lata 1972-1973 i 1980-1985. Działalność kulturalną zamku zainicjowało w roku 1958 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Powołało ono w roku 1961 Muzeum Warmińskie, które od 1 stycznia 1963 roku jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Na ścianie zamkowego krużganka znajduje się tablica astronomiczna, którą własnoręcznie wykonał Mikołaj Kopernik. W zbiorach muzealnej biblioteki przechowywany jest także inkubał medyczny, z którego korzystał wielki astronom. Zbiory muzealne obfitują w regionalne relikty przeszłości z zakresu historii, sztuki dawnej i współczesnej, piśmiennictwa, archeologii, kultury ludowej oraz numizmatyki. Numizmatyka to element, który szczególnie łączy to miejsce ze szlakiem „Złote Warmińsko-Mazurskie”. W sklepie z pamiątkami znajduje się automat z kolekcjonerskimi medalami z naszej kolekcji. To doskonały sposób na upamiętnienie wizyty w Muzeum Warmińskim oraz nie lada gratka dla każdego kolekcjonera. Limitowane kolekcje medali oraz brakujące pamiątkowe medale z kolekcji Złota Polska można zakupić w naszym sklepie internetowym.