Kanał Elbląski – Ostróda

ul. Mickiewicza 9A
14-100 Ostróda
tel.+48 89 646 37 71
www.zegluga.com.pl

Kanał Elbląski – Ostróda

Kanał Elbląski – Ostróda

Medal dostępny w budynku kasy biletowej!

Ostróda – miasto z prawami od XIII wieku i jedna z głównych przystani Kanału Elbląskiego.

Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również “Elbląskim”, jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodniomazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni. Pochylnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Ten światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej zaprojektowany został przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w drugiej ćwierci XIX w., za panowania króla Fryderyka Wilhelma III, a wybudowany za czasów króla Fryderyka Wilhelma IV, w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus Wschodnich z Bałtykiem. Kanał wiele lat czekał na rozpoczęcie budowy, która ostatecznie ruszyła z końcem października 1844 r.