Szlak Jana Pawła II › Sanktuarium Maryjne Św. Lipka

Sanktuarium Maryjne Św. Lipka Sanktuarium Maryjne Św. Lipka
Sanktuarium Maryjne Św. Lipka Sanktuarium Maryjne Św. Lipka

Św. Lipka 29
11-440 Reszel
Tel.: 0-89 755 14 81

www.swlipka.org.pl

Średnia ocena: 8.8

Oceń:


Medale do nabycia pod krużgankami tuż za główną bramą po prawej stronie Sanktuarium Maryjnego Święta Lipka!


Święta Lipka leży na północnym krańcu Polski w odległości około 70 km na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla.

Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Oś średniowiecza przyciągało pielgrzymów z Prus, Warmii i dalekich krańców Polski. W przeszłości na terenie obecnego Sanktuarium stało rozłożyste drzewo lipy, na którym wraz z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od początku było to miejsce licznych pielgrzymek wiernych. W XVII wieku król Zygmunt II Stefan Sadorski przekazał administrację i prawa użytkowania Jezuitom. 11 sierpnia 1968 roku obraz Matki Jedności Chrześcijan został przyozdobiony koronami papieskimi. Ceremonii dokonał Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 roku nadał Kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.

Dzisiaj Sanktuarium Maryjne Św. Lipka jest wspaniałą bazyliką, którą odwiedzają pielgrzymki nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.


SEZON LETNI (MAJ – WRZESIEŃ)

Porządek mszy świętych:

   Niedziele i święta:                          Dni powszednie:
 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00       7.00, 9.50, 12.00, 18.00

Prezentacje organów świętolipskich:

Niedziele i święta: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie:  9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

W soboty popołudniu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w Bazylice ma miejsce ślub.
Prezentacja nie odbywa się, jeżeli jest na niej mniej niż 10 osób.

KWIECIEŃ oraz PAŹDZIERNIK

Porządek mszy świętych i nabożeństw:

Niedziele:  7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 17.00
Różaniec: 16.30 (w październiku)

Prezentacje organów świętolipskich:

Niedziele: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, (w kwietniu dodatkowo o 16.30)
Dni powszednie:  10.00, 12.00, 14.00

W kwietniu i październiku prezentacje organowe o innych godzinach odbywają się
na życzenie naszych gości po złożeniu ofiary w wysokości co najmniej 100 zł.

SEZON ZIMOWY (LISTOPAD - MARZEC)

Porządek mszy świętych:

Niedziele i święta:  7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 17.00

Prezentacje organów świętolipskich:

W sezonie zimowym prezentacje organowe odbywają się
na życzenie naszych gości po złożeniu ofiary w wysokości co najmniej 100 zł.

ODPUSTY

Święto patronalne Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - ostania niedziela maja.
Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. - 15 sierpnia.

DOM PIELGRZYMA

Może pomieścić jednorazowo do 80 osób w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych.
Pokoje można rezerwować telefonicznie, tel.: 089/ 755 35 44

NUMERY KONT

Parafia Rzym. - Kat. p.w. Nawiedzenia NMP, Św. Lipka 29, 11-440 Reszel
PKO BP SA I O/Kętrzyn 45 1020 3639 0000 8102 0044 4281.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, Święta Lipka 29, 11-440 Reszel
I Oddział KB SA w Olsztynie 65 1500 1298 1212 9004 2755 0000
( ofiara na renowację zabytków)


Pokaż Złota Polska na większej mapie

‹ wróć na szlak