Złota Małopolska › Stara Synagoga


ul. Szeroka 24
31-053 Kraków
tel. (12) 422 09 62
www.mhk.pl

Średnia ocena: 7.4

Oceń:


Medale do nabycia w sklepiku z pamiątkami!

 

Oddział powstał w 1958 r. Gromadzi zabytki z zakresu historii i kultury Żydów, przede wszystkim te, które są związane z historią i kulturą Żydów krakowskich. Upowszechnia wiedzę o życiu, kulturze i tradycji społeczności żydowskiej poprzez wystawy, działalność edukacyjną, popularyzatorską i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru. 
Jego bazą lokalową są dwa obiekty: zabytkowa Stara Synagoga na Kazimierzu i Apteka Pod Orłem Tadeusza Pankiewicza w Podgórzu.

Stara Synagoga jest najstarszą z synagog zachowanych w Polsce. Wzniesiona została w XV w. na wzór gotyckich synagog niemieckich i czeskich. W 1570 r. została przebudowana przez włoskiego budowniczego Mateusza Gucciego, który nadał jej renesansową formę, zachował jednak poprzedni, dwunawowy plan budowli i odtwo rzył jej krzyżowo-żebrowe sklepienie. 
W 2 połowie XVI w. i w 1 połowie XVII w. do Synagogi dostawiono kolejno przedsionek, dwie modlitewnie dla kobiet i dom zarządu Gminy. Całość zabudowań tworzyła centrum religijno-administracyjne gminy żydowskiej na Kazimierzu. 
Przed I wojną światową i po jej zakończeniu poddawana była wieloetapowej restauracji, projektowanej w latach 1904, 1913 i 1923 przez Zygmunta Hendla. 
W 1941 r., w okresie tworzenia przez Niemców getta w Krakowie, przejęta została przez niemiecki Urząd Powierniczy (Treuhandstelle) i użytkowana jako magazyn. Jej wyposażenie uległo zniszczeniu. Pod koniec 1944 r. runęło jej sklepienie, być może zniszczone świadomie. 
W latach 1956–1959 została odrestaurowana. Na podstawie porozumienia zawartego 30 października 1959 r. pomiędzy Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i Muzeum Historycznym, powstało w niej muzeum – Oddział Dziejów i Kultury Żydów.Ceny biletów:
bilet normalny 8 zł
bilet ulgowy 6 zł
bilet zbiorowy, szkolny 4,50 zł
bilet rodzinny 16 zł 
bilet na fotografowanie 10 zł
oprowadzanie po wystawie: 50 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł  od grupy
lekcje w terenie: 120 zł od grupy
lekcje w szkole: 140 zł od grupy
oprowadzanie w języku angielskim: 100 zł od grupy + bilety wstępu
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora (od grupy)


View Złota Polska in a larger map

‹ wróć na szlak